PALMOVÝ TUK

palmtuk_trans
Typ:

Palmolein rafinovaný

Balenie:

plastové vedierko  10 l

Použitie:

K tepelnej úprave pokrmov, vysmážanie a fritovanie.

Skladovanie:

Výrobok  musí byť chránený pred priamym slnečným svetlom, teplota pri skladovaní nesmie byť väčšia ako +20°C

Základná cena