Ponúkané produkty

TYPY PRE HOSPODÁRNE VYUŽITIE OLEJA

  • Neprekračujte teplotu fritovania nad 180°C
  • Optimálna teplota fritovania je medzi 150° – 175°C
  • Neustále kontrolujte teplotu fritovania
  • Pomer fritovanej potraviny k oleju by mal byť 1:10
  • Potraviny vkladajte do fritézy suché, v prípade zamrznutých potravín bez kusov ľadu a vody
  • Denne je potrebné olej precediť cez jemné sitko a nečistoty z fritézy odstániť
  • Nedolievajte do použitého oleja čerstvý olej

Dodržiavaním týchto pravidiel predĺžite životnosť oleja vo fritézach !