O nás

Poslanie Ladisco s.r.o.

Firma Ladisco s.r.o. bola založená s jasným cieľom, zbierať použité potravinárske oleje a tuky zo stravovacích zariadení a jednotlivých domácností v obciach a mestách. Okrem toho chceme prispievať k zvýšeniu uvedomelosti občanov, žiakov a študentov škôl v oblasti ochrany životného prostredia. Naše životné prostredie je vzácne a jedinečné, preto si v našej firme kladieme za povinnosť ho ochraňovať a zveľaďovať.

Skôr , ako by sme mali prírode rozkazovať, by sme jej mali načúvať !