Prečo je dôležité zbierať použité potravinárske oleje a tuky?

Možno sa nad touto otázkou ešte nezamýšľal nikto z Vás. Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby Vám vysvetlila nebezpečné následky vylievania takéhoto oleja do prírody. Zároveň Vám ponúkame riešenie a pomocnú ruku pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja, masti, či tuku.

Použitý ( prepálený ) kuchynský olej patrí medzi vedľajšie živočíšne produkty, ktoré nie sú určené pre ďalšiu ľudskú spotrebu. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho rôzne produkty, ako napr. parafín a ekopalivo (bionaftu). Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte.

Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:

  • Zanáša, prípadne upcháva kanalizačné potrubie

Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanalizačného potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia potrubím. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanalizácie, čím značne poklesne prietoková kapacita kanalizačného potrubia a v konečnom dôsledku môže celá kanalizácia i upchať. Náklady na prečistenie kanalizácie sú relatívne vysoké. Taktiež Vám mastný olej môže narobiť podobné problémy s domovými čističkami odpadových vôd.

  • Životné prostredie a ľudský organizmus

Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje vážne žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov dostávajú späť do nášho organizmu.

Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.

Možno ani neviete, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody. Z 1 litra prepáleného kuchynského oleja sa dá vyrobiť 1 liter bionafty. Jeden občan za rok spotrebuje približne 5 l kuchynského oleja. Keďže na Slovensku žije viac ako 5 miliónov obyvateľov, každý z nás si vie vypočítať, koľko opotrebovaného oleja sa vyprodukuje len na Slovensku. Keď tento odpad budeme neustále vylievať do prírody, negatívne následky nás rýchlo zastihnú.

Naša spoločnosť má riešenie a ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja reštauráciám, jedálňam, vývarovniam aj obciam na Slovensku.

Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži. Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba !