Systém zberu

  • poskytneme obci informačné letáky so systémom a výhodami zberu
  • osobne navštívime starostov obcí s prezentáciou spoločnosti
  • v prípade záujmu podpíšeme so starostom obce zmluvu o zbere
  • zdarma zabezpečíme lieviky na PET fľaše, ako pomôcku do domácností, zdarma prepožičiame zberné 240l kontajnery do obce
  • pri každom odobranom množstve použitých potravinárskych olejov a tukov vystavíme zberný list
  • zdarma zabezpečíme odvoz naplnených zberných kontajnerov a za odobrané množstvo obci zaplatíme
  • poskytneme obciam potvrdenie o zhodnocovaní odpadu - Žiadosť obce o príspevok ( §64ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z.)

Ďalšia spolupráca

  • prispejeme do obecných novín odbornými článkami
  • nadviažeme spoluprácu so základnou školou v obci ( zorganizujeme rôzne súťaže, prednášky o prírode, životnom prostredí )